حال خوش کتابخوانی


نسیم سایبان فر
1397/08/24
09:25
دیدگاه 0
198 بازدیدجامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه کار روزانه اش باشد(سقراط)

 

هفته کتاب تلنگریست برای همه کسانی که کمتر کتاب میخوانند و برای دیگرانی که اهل کتابند. متاسفانه امروزه به دلایل مختلفی وضعیت مطالعه در ایران ناامید کننده است.

 

کتاب نمیخوانیم زیرا نیازی به کتاب احساس نمیکنیم. کتاب نمیخوانیم زیرا احساس میکنیم به قله های یقین رسیده ایم و از شک کردن در پایه های نظری مان میترسیم. کتاب نمیخوانیم چون کتاب خواندن کار سختی ست. کتاب نمیخوانیم زیرا فکر میکنیم مساله ی مبهمی وجود ندارد. کتاب نمیخوانیم زیرا دچار بی حالی و تنبلی هستیم. کتاب نمیخوانیم زیرا به تدریج پیمانه ی معرفتیمان ظرفیت خود را از دست داده است. کتاب نمیخوانیم زیرا به تناقضات درونی مان آگاه نیستیم. و بالاخره کتاب نمیخوانیم زیرا ارزش دانایی و آگاهی را نمیدانیم یا شاید زندگی را آنگونه سامان داده ایم که نیازی به دانایی و آگاهی نداریم...

بنا به هرکدام از دلایلی که کتاب نمیخوانیم ، کافیست نگرشمان را تغییر داده و با غلبه بر این باورهای اشتباه مطالعه را از همین امروز شروع کنیم تا با دنیای جدیدی آشنا شویم.

 

خوشبخت کسی ست که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد،کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند(ویکتورهوگو)

 

24 آبان ماه الی 1 آذرماه هفته ی کتاب و کتابخوانی بر دوستداران کتاب مبارک.

 

نظر خود را ارسال کنید

©2019 BISTMART. ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY KAREN PARDAZ