در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

ایمیل شما با موفقیت در خبرنامه ثبت شد

بیست مارت نمایندگی رسمی ا وی اس OVS در ایران می باشد، که امکان خرید اینترنتی پوشاک و لباس این برند را مهیا نموده است، OVS یک برند پیشرو ایتالیایی در زمینه تولید و توسعه پوشاک و لباس آقایان، بانوان و کودکان می باشد، تولیدات این برند با نام های تجاری OVS و UPIM به نقاط مختلف جهان عرضه می شود. این برند در سال 1972 به عنوان بخشی از گروه Coin فعالیت خود را آغاز کرد. به دلیل گسترش شبکه های فروش و جلب اطمینان و رضایت مشتریان، در سال 2013، %97 از مردم از حضور این برند در بازار ایتالیا آگاهی داشتند

بلوز شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
1,619,000 تومان
شلوار زنانه اُ وی اس OVS
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
شلوار زنانه اُ وی اس OVS
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
1,619,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
دامن زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
1,619,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
1,429,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
389,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
289,000 تومان
- بچه گانه اُ وی اس
OVS
559,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز نوجوان اُ وی اس
OVS
579,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
دستکش بچه گانه اُ وی اس OVS
دستکش بچه گانه اُ وی اس
OVS
229,000 تومان
شلوار جین زنانه اُ وی اس OVS
شلوار جین زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
بلوز بافت مردانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
بلوز مردانه اُ وی اس
OVS
1,429,000 تومان
- مردانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
کلاه مردانه اُ وی اس
OVS
259,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
کلاه بچه گانه اُ وی اس OVS
کلاه بچه گانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
- بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
359,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
719,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس OVS
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس OVS
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
639,000 تومان
شلوار زنانه اُ وی اس OVS
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
639,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس OVS
شال زنانه اُ وی اس
OVS
639,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
مانتو زنانه اُ وی اس
OVS
2,479,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
دامن زنانه اُ وی اس OVS
دامن زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
719,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
719,000 تومان
شلوار جین زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
دامن بچه گانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
- بچه گانه اُ وی اس
OVS
389,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
289,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
319,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
389,000 تومان
سویت شرت زنانه اُ وی اس OVS
سویت شرت زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
539,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
539,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
539,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
سویت شرت مردانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
1,239,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
719,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
کلاه بچه گانه اُ وی اس OVS
کلاه بچه گانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
لگینگ بچه گانه اُ وی اس
OVS
679,000 تومان
لگینگ بچه گانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
- زنانه اُ وی اس
OVS
1,049,000 تومان
کاپشن بچه گانه اُ وی اس
OVS
1,529,000 تومان
- بچه گانه اُ وی اس
OVS
639,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
539,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
539,000 تومان
شال بچه گانه اُ وی اس OVS
شال بچه گانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس
OVS
869,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
769,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
239,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
289,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
479,000 تومان
- بچه گانه اُ وی اس
OVS
289,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
239,000 تومان
کیف پول زنانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان
کیف پول زنانه اُ وی اس OVS
کیف پول زنانه اُ وی اس
OVS
439,000 تومان