در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

ایمیل شما با موفقیت در خبرنامه ثبت شد

بیست مارت نمایندگی رسمی ا وی اس OVS در ایران می باشد، که امکان خرید اینترنتی پوشاک و لباس این برند را مهیا نموده است، OVS یک برند پیشرو ایتالیایی در زمینه تولید و توسعه پوشاک و لباس آقایان، بانوان و کودکان می باشد، تولیدات این برند با نام های تجاری OVS و UPIM به نقاط مختلف جهان عرضه می شود. این برند در سال 1972 به عنوان بخشی از گروه Coin فعالیت خود را آغاز کرد. به دلیل گسترش شبکه های فروش و جلب اطمینان و رضایت مشتریان، در سال 2013، %97 از مردم از حضور این برند در بازار ایتالیا آگاهی داشتند

پیراهن مهمانی اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
بلوز اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز نوجوان اُ وی اس
OVS
299,000 تومان
شلوار جین زنانه اُ وی اس OVS
شلوار جین زنانه اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
649,000 تومان
کلاه زنانه اُ وی اس
OVS
129,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
ژاکت زنانه اُ وی اس OVS
ژاکت زنانه اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس OVS
شال زنانه اُ وی اس
OVS
329,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
دامن زنانه اُ وی اس OVS
دامن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
179,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
179,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
179,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
179,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
279,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
279,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
کاپشن بچه گانه اُ وی اس
OVS
799,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
279,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
279,000 تومان
شال زنانه/مردانه اُ وی اس
OVS
219,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
کیف پول زنانه اُ وی اس OVS
کیف پول زنانه اُ وی اس
OVS
219,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس OVS
شال زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
شال زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
لگینگ زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
کت بچه گانه اُ وی اس OVS
کت بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
پیراهن مهمانی بچه گانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی بچه گانه اُ وی اس
OVS
599,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
شال بچه گانه اُ وی اس OVS
شال بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
شال بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
بلوز بافت زنانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت زنانه اُ وی اس
OVS
649,000 تومان
کت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
299,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
پیراهن سرهمی بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن مهمانی زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
219,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
299,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
شلوار مردانه اُ وی اس
OVS
499,000 تومان
شلوار مردانه اُ وی اس
OVS
499,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
پیراهن سرهمی بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
پیراهن سرهمی بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
پیراهن بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
شلوار بچه گانه اُ وی اس OVS
شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
299,000 تومان
بلوز شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
بلوز شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
249,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس
OVS
149,000 تومان
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بوت بچه گانه اُ وی اس
OVS
199,000 تومان
کاپشن بچه گانه اُ وی اس
OVS
599,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 تومان
پیراهن زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
549,000 تومان
بلوز بچه گانه اُ وی اس OVS
بلوز شلوار بچه گانه اُ وی اس
OVS
399,000 تومان
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس OVS
سویت شرت بچه گانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
بلوز زنانه اُ وی اس OVS
بلوز زنانه اُ وی اس
OVS
349,000 تومان
-30%
پیراهن زنانه اُ وی اس OVS
پیراهن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 314,300 تومان
-20%
جوراب بچه گانه اُ وی اس OVS
جوراب بچه گانه اُ وی اس
OVS
99,000 79,200 تومان
-30%
بلوز بافت مردانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت مردانه اُ وی اس
OVS
449,000 314,300 تومان
-30%
بلوز بافت مردانه اُ وی اس OVS
بلوز بافت مردانه اُ وی اس
OVS
549,000 384,300 تومان
-30%
کت زنانه اُ وی اس OVS
کت زنانه اُ وی اس
OVS
649,000 454,300 تومان
-30%
شلوار زنانه اُ وی اس OVS
شلوار زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 314,300 تومان
-30%
دامن زنانه اُ وی اس OVS
دامن زنانه اُ وی اس
OVS
449,000 314,300 تومان