در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

ایمیل شما با موفقیت در خبرنامه ثبت شد

 

 بیست مارت نمایندگی رسمی پینکو PINKO در ایران می باشد که امکان خرید اینترنتی پوشاک و لباس این برند را مهیا نموده است. در اوایل سال 1980 توسط پیترو نگرا مدیر عامل فعلی و کریستینا روبیینی تاسیس شد، پینکو یک برند به روز پوشاک و لباس ایتالیایی با برخورداری از مفهوم و المان های این کشور در تولیدات خود می باشد. بهترین تولیدکنندگان پوشاک و لباس به سبک ایتالیایی سیسیلیا و کاترین دختران پیترو می باشند که به ترتیب مدیر بخش اجتماعی و  سبک پوشش هستند در حال حاضر برند پینکو در کشور ایتالیا، قاره اروپا و سرتاسر جهان عرضه می شود، پینکو دارای 170 نمایندگی انحصاری خرده فروشی و 970 مرکز عمده فروشی در سر تا سر جهان می باشد.

-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
6,210,000 3,105,000 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
4,166,000 2,083,000 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,799,000 1,899,500 تومان
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
2,095,000 1,047,500 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
5,895,000 2,947,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
5,659,000 2,829,500 تومان
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
3,038,000 1,519,000 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,799,000 1,899,500 تومان
-50%
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
3,799,000 1,899,500 تومان
-50%
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
5,479,000 2,739,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
2,618,000 1,309,000 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,038,000 1,519,000 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
مانتو زنانه پینکو PINKO
مانتو زنانه پینکو
PINKO
7,523,000 3,761,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
7,523,000 3,761,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
3,799,000 1,899,500 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
3,644,000 1,822,000 تومان
-50%
پیراهن سرهمی زنانه پینکو PINKO
پیراهن سرهمی زنانه پینکو
PINKO
5,999,000 2,999,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
5,189,000 2,594,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
5,421,000 2,710,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,038,000 1,519,000 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,116,000 1,558,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
5,999,000 2,999,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
7,574,000 3,787,000 تومان
-50%
کت زنانه پینکو PINKO
کت زنانه پینکو
PINKO
7,523,000 3,761,500 تومان
-50%
کت زنانه پینکو PINKO
کت زنانه پینکو
PINKO
6,419,000 3,209,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
5,659,000 2,829,500 تومان
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
2,856,000 1,428,000 تومان
-50%
پیراهن سرهمی زنانه پینکو PINKO
پیراهن سرهمی زنانه پینکو
PINKO
5,739,000 2,869,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
4,689,000 2,344,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
4,856,000 2,428,000 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
5,659,000 2,829,500 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
4,166,000 2,083,000 تومان
-50%
پیراهن زنانه پینکو PINKO
مانتو زنانه پینکو
PINKO
3,905,000 1,952,500 تومان
-50%
پیراهن زنانه پینکو PINKO
پیراهن زنانه پینکو
PINKO
3,038,000 1,519,000 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
4,166,000 2,083,000 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
3,905,000 1,952,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
3,878,000 1,939,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
4,115,000 2,057,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
3,905,000 1,952,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
5,739,000 2,869,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
5,659,000 2,829,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,565,000 1,782,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
5,110,000 2,555,000 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
12,550,000 6,275,000 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
4,689,000 2,344,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
5,189,000 2,594,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
4,166,000 2,083,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
7,523,000 3,761,500 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
4,115,000 2,057,500 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
6,419,000 3,209,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
6,419,000 3,209,500 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
4,856,000 2,428,000 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
5,214,000 2,607,000 تومان
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
4,166,000 2,083,000 تومان
-50%
پیراهن مهمانی زنانه پینکو PINKO
پیراهن مهمانی زنانه پینکو
PINKO
6,419,000 3,209,500 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
8,515,000 4,257,500 تومان
-50%
دامن زنانه پینکو PINKO
دامن زنانه پینکو
PINKO
4,856,000 2,428,000 تومان
-50%
مانتو زنانه پینکو PINKO
مانتو زنانه پینکو
PINKO
9,669,000 4,834,500 تومان
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
3,236,000 1,618,000 تومان
-50%
شلوار زنانه پینکو PINKO
شلوار زنانه پینکو
PINKO
5,421,000 2,710,500 تومان
-50%
بلوز زنانه پینکو PINKO
بلوز زنانه پینکو
PINKO
5,214,000 2,607,000 تومان
-50%
پیراهن زنانه پینکو PINKO
پیراهن زنانه پینکو
PINKO
5,659,000 2,829,500 تومان
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
-50%
تاپ زنانه پینکو PINKO
تاپ زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
-50%
تی شرت زنانه پینکو PINKO
تی شرت زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
-50%
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
شلوار جین زنانه پینکو PINKO
شلوار جین زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش اسپرت زنانه پینکو PINKO
کفش اسپرت زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش اسپرت زنانه پینکو PINKO
کفش اسپرت زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش اسپرت زنانه پینکو PINKO
کفش اسپرت زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
صندل زنانه پینکو PINKO
صندل زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف پول زنانه پینکو PINKO
کیف پول زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف مهمانی زنانه پینکو PINKO
کیف مهمانی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش اسپرت زنانه پینکو PINKO
کفش اسپرت زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
صندل زنانه پینکو PINKO
صندل زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کفش پاشنه دار زنانه پینکو PINKO
کفش پاشنه دار زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
صندل زنانه پینکو PINKO
صندل زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
صندل زنانه پینکو PINKO
صندل زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
آویز کیف زنانه پینکو PINKO
آویز کیف زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کوله پشتی زنانه پینکو PINKO
کوله پشتی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دستی زنانه پینکو PINKO
کیف دستی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست
کیف دوشی زنانه پینکو PINKO
کیف دوشی زنانه پینکو
PINKO
موجود نیست